"Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub Blue Star wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronach internetowych klubu oraz podmiotów z nim współpracujących."


Music Club BlueStar, ul.Kartuska 10; Dzierżążno, tel. /058/ 681 39 81; 
manager klubu: Dominik Gawęcki tel. 508 071 712, biurobluestar@interia.pl